QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Thiết kế & tách chi tiết giày

Đây là công đoạn quan trọng của quy trình sản xuất. Mẫu mã có thu hút được người tiêu dùng hay không sẽ phụ thuộc chủ yếu vào công đoạn này.

Cắt chi tiết

Người thợ sẽ phải làm việc một cách tỷ mỉ để đảm bảo độ chính xác về số đo và nhằm tiết kiệm tối đa lượng da thuộc và đảm bảo kích thước hình dáng đôi giày nam nữ sau này.

Dãy chi tiết

Những chi tiết được cắt sẵn trên da sẽ được chuyển xuống bộ phận dãy để gấp chi tiết.

May chi tiết

Sau khi các chi tiết được gấp sẽ được chuyển đến bộ phần may. Ở đây, các chi tiết được may tách biệt nhau.

Giáp đế giày

Đế giày phải trải qua công đoạn gò trước khi đem giáp vào phần mũ giày. Công đoạn gò đế giày thường được làm bằng máy.